Fortøyning

Utilstrekkelig fortøyning kan skade egen og andres båter. Husk å dimensjonere fortøyning etter båtens vekt og ikke minst uvær.

Fortøyningsinstruks

Kontakt Maria; mb@marinas.no for mer informasjon

Mer informasjon under PRODUKTER - FORTØYNING og STREKKAVLASTER


Les mer om fortøyning og våre fortøyningstilbehør her:

Fortøyning