Møt oss på Aqua Nor 2021 - stand A2-004

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum – og fra og med 2021, digitalt.

Marina Solutions vil være til stede både fysisk og digitalt og blant annet presentere fôrflåtene våre og øvrige flytende betongkonstruksjoner. Velkommen til oss på stand A2-004!

Sted: Trondheim Spektrum, hall A2-004 (link til messeområdet)
Dato: 24.-27. august 2021 (digital messe gjennomføres hele august)
Hva: Påmelding og tilgang, link her

Aqua Nor 2021 arrangeres i henhold til smittevernveilederen for vare- og handelsmesser, som er utarbeidet av Standard Norge på oppdrag fra Handels- og fiskeridepartementet. Det innebærer at messen følger konkrete retningslinjer for å ivareta smittevernet under hele messen, og at vi legger opp til en trygg samling i Trondheim.
Aqua Nor 2019