Fendring av flytekaier


Hva kan vi gjøre

Vi kan rehabilitere eller nymontere fendring på eksisterende fast- og flytekaier. Vi benytter lastebildekk eller vår egendesignet D-fender i PUR plast.


Kontakt oss!