Reforankring


REFORANKRING

Normalt bør kjetting (25 mm) skiftes ut med 10-15 års intervall.
Vi kan bidra med reforankring. Vi lagerfører tau, kjetting, sjakler, sandanker og betonglodd.