Nye flytende anlegg


Totalleverandør av marina anlegg

Marina Solutions kjernevirksomhet er prosjektering, levering og installering av nye marina- og havne anlegg langs hele kysten fra Finnmark til Viken. Bedriften har egne kranbåter, fast ansatte montører, monteringsflåte og tilgjengelig kraningsbil for oppdrag på ulike lokasjoner. Montørene våre har lang og bred erfaring med montering og forankring av anlegg!

Med prosjektering, teknisk avdeling, lagerhold og montører i samme selskap, styrker det totalleveransen av havneanlegget. Våre verdier er

 • kundefokus
 • kompetanse
 • respekt & tillit
 • løsningsorientert

Vi strekker oss langt for å gjøre våre kunder fornøyde!

NB!

 • Husk at tiltaket må være i henhold til godkjent reguleringsplan for området og Marina Solutions må få igangsettingstillatelse (IGT) i god tid før installering.
 • Det anbefales å gjennomføre bunnundersøkelser på lokaliteten.
 • Alle tekniske installasjoner (el-kabler, vannledninger, rør etc) innenfor utleggingsområdet på lokaliteten må være merket.

Marina Ocean

Marina Solutions er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike oppdragene vi håndterer. Marina Ocean kan benyttes til alt fra forankring, servicearbeid, vedlikehold, sjøentreprise og ROV-inspeksjon på forankringsstrekk og moringer.

Kranbåten

 • er 15 x 8 meter
 • har stort dekksareal
 • 15T dekkslast
 • 65 t/m dekkskran 21m med vinsj
 • dekksvinsj
 • 3T og 5T Capstan vinsj

Marina Ocean kan ta oppdrag som

  • Forankringsarbeid, service og vedlikehold av marinaanlegg og oppdrettsanlegg
  • Frakt av utstyr og kraningsarbeid
  • ROV tjenester
  • Brannkanon er installert ombord med kapasitet på 1.500 liter per minutt
  • Olex kartsystem for nøyaktig bunnundersøkelse

Marina Ocean er også tilgjengelig for andre oppdrag.

Marina Fjord

Marina Fjord er vårt nyeste tilskudd til sjøentreprisen og sammen med Marina Ocean vil vi kunne effektivisere driften vår.

Marina Fjord er 13,5 m lang og 7,5 m bred. Servicefart med operativ last er ca 11-12 knop. På dekk er det montert løftekran med 13 meters rekkevidde og løftemoment på 32 tonnmeter. Marina Fjord er godkjent med permanent slepetillatelse og har et BP på 5.6 tonn. (betongbrygger, lektere, rørledninger, merderinger, etc.).

Båten har gode fasiliteter for mannskapet.

Marina Fjord utfører oppdrag innen:

 • Forankringsarbeid og montering av marina anlegg
 • Inspeksjon, service, vedlikehold
 • Sleping
 • Frakt av utstyr og kraningsarbeid

Vil du vite mer? Ta kontakt!