Nye flytende anlegg


TOTALLEVERANDØR AV NYE MARINA ANLEGG

Marina Solutions’ kjernevirksomhet er prosjektering, levering og installering av nye marina- og havne anlegg, langs hele kystlinjen fra Finnmark til Viken. Selskapet har to kranbåter, fast ansatte montører, monteringsflåte og tilgjengelig kraningsbil for oppdrag på ulike lokasjoner. Montørene våre har lang og bred erfaring med montering og forankring av anlegg.

Med prosjektering, teknisk avdeling, lagerhold og montører i samme selskap, styrker det totalleveransen av havneanlegget. Våre verdier er kundefokus, kompetanse, respekt & tillit og løsningsorientert. Vi strekker oss langt for å gjøre våre kunder fornøyde!

Husk at tiltaket må være i henhold til godkjent reguleringsplan for området og Marina Solutions må ha i hende igangsettingstillatelse (IGT) i god tid før installering. Det anbefales å gjennomføre bunnundersøkelser på lokaliteten. Alle tekniske installasjoner (el-kabler, vannledninger, rør etc) innenfor utleggingsområdet på lokaliteten må være merket.

MARINA OCEAN:

Marina Solutions er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike oppdragene vi håndterer. Marina Ocean kan benyttes til alt fra forankring, servicearbeid, vedlikehold, sjøentreprise og ROV-inspeksjon på forankringsstrekk og moringer.

Lengden er 15 meter og bredden 8 meter. Båten er bygget i aluminium med lugarplass for 6 personer med sittegruppe og messe. Båten har stort dekksareal og kan frakte opptil 80 tonn utstyr. I tillegg er båten levert med dekkskran med 50 tonn-meter kapasitet, samt ankervinsj.

Marina Ocean kan ta oppdrag som:

  • Forankringsarbeid, service og vedlikehold av marinaanlegg og oppdrettsanlegg
  • Frakt av utstyr og kraningsarbeid
  • ROV tjenester
  • Brannkanon er installert ombord med kapasitet på 1.500 liter per minutt
  • Olex kartsystem for nøyaktig bunnundersøkelse
  • Varmesøkende kamera er installert ombord som kan benyttes til søk etter personer og andre typer redningsoperasjoner

Marina Ocean er også tilgjengelig for andre oppdrag.

MARINA FJORD:

Marina Fjord er vårt nyeste tilskudd til sjøentreprisen og sammen med Marina Ocean vil vi kunne effektivisere driften vår.

Marina Fjord er 13,5 m lang og 7,5 m bred. Servicefart med operativ last er ca 11-12 knop. På dekk er det montert løftekran med 13 meters rekkevidde og løftemoment på 32 tonnmeter. Marina Fjord er godkjent med permanent slepetillatelse og har et BP på 5.6 tonn. (betongbrygger, lektere, rørledninger, merderinger, etc.).

Båten har gode fasiliteter for mannskapet.

Vi utfører oppdrag innen:

  • Forankringsarbeid og montering av marina anlegg
  • Inspeksjon, service, vedlikehold
  • Sleping
  • Frakt av utstyr og kraningsarbeid

Vil du vite mer? Ta kontakt!