Plan og bygg (søknadsprosess)


SØKNADSPROSESSER

Normalt sett er kunden selv ansvarlig søker i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom det er ønskelig kan vi utføre søknadsprosessen opp mot kommune.