Bunnanalyser


FORANKRING OG BUNNANALYSER

Det anbefales å gjennomføre bunnundersøkelser på lokaliteten, før montering av bryggeanlegg. Dette kan MS tilby på forespørsel. Vi benytter ulik forankring avhengig av bunn; sand, mudder, fjellgrunn, steinur