Totalleverandør av marina- og flytende havneanlegg

Marina Solutions utfører tjenester fra planlegging og prosjekteringsfasen til montering og forankring av installasjonene. Vi har også eget lager med tilleggsutstyr og forankringsutstyr, derav kjetting, betonglodd, sandanker og klippanker.

Marina Solutions er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike oppdragene vi håndterer. Marina Ocean kan benyttes til alt fra forankring, servicearbeid, vedlikehold, sjøentreprise og ROV-inspeksjon på forankringsstrekk og moringer. Marina Fjord er en NabCat 1350 som kan brukes til forankring, servicearbeid, frakt. Den måler 13.5 m lang og 7,5 m bred . Servicefart med operativ last er ca 11-12 knop

Vi disponerer også kranbiler og monteringsflåte til utlegging av anlegg. Våre fast ansatte montører jobber skift 3 uker på og 3 uker av.