Prosjektering


PROSJEKTERING

Marina Solutions bygger marinaanlegg langs hele kysten, fra Finnmark til Viken. Vi prosjekterer anlegget ut i fra lokalitet, og gir anbefalinger i forhold til bryggetype, sammenkobling og forankring.

Les mer om søknadsprosesser