Fiskerikai før slep til lokasjon
20x6 meter før slep til Remøya
Grønholm flytekai
Illustrasjon fra Ulstein Betong Marine
Luker til fiskerikaia