Gisle Oddstad VG NTB 2
Rosendal Marina Marina Solutions
Flytekai til Salmon Eye