2018 08 03 Flytekai med kjeller Frøya Trøndelag
Guri Kunna Vgs Småbåthavn Og Flytekai Marina Solutions
Guri Kunna Vgs Flytekai Småbåthavn Marina Solutions
Guri Kunna Vgs Flytekai Småbåthavn Marina Solutions 9
Guri Kunna Vgs Småbåtanlegg Port 2