54 x 9 Dåfjord
2022 03 26 Landganger til flytekai Dåfjord
2022 03 26 Flytekai med dekkfendring til Dåfjord settefiskanlegg