Felleskapet Elvaneset 75 meter betongbrygge og 18 båtplasser 10
Felleskapet Elvaneset 75 meter betongbrygge og 18 båtplasser 4
Felleskapet Elvaneset 75 meter betongbrygge og 18 båtplasser 2
Felleskapet Elvaneset 75 meter betongbrygge og 18 båtplasser 3