Bølgeberegning


BØLGEBEREGNING

For utsatte områder er prosjektering, vind- og bølgeanalyse nødvendig. Marina Solutions utfører teoretisk bølgeanalyse på lokaliteten.