Nytt design på 10 meter utrigger

10 meter utrigger i bredde 30 cm og 60 cm har fått nytt design. Bakgrunnen for dette er at større båter som bakker inn til båtplassen sin, skal kunne komme lenger inn mot bryggen for å sikre trygg ilandstigning. Bildet viser at ombordstigningsplattformen fra bryggen har fått en "knekk" i de lukkede hjørnefeltene.

Små detaljer kan bidra til et bedre og tryggere båtliv for båtfolket.

nytt-trapes.jpg#asset:4607