Retningslinjer for personvern

Publisert October 15, 2020

PERSONVERNERKLÆRING for Marina Solutions AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Marina Solutions AS samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg eller andre henvendelser, vil Marina Solutions behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Marina Solutions AS v/ daglig leder. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Postadresse: Ivar Aasen-gata 10, 6150 Ørsta E-post: post@marinas.no Telefon: +47 70 30 08 90 Organisasjonsnr.: 995 524 252

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig Tone Jøssang Hovdenakk per e-post: tjh@marinas.no eller per telefon 913 13 535.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet til din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering:

1. Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måt behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

2. Vi kan dele dine personopplysninger med andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjonen med.

3. Lovgrunnlag kan pålegge oss å dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter.

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innen EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruke dine rettigheter må kontakte oss på e-post tjh@marinas.no eller per telefon 913 13 535. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende e-post til post@marinas.no, eller trykke på link for avmelding i nyhetsbrev du mottar fra oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside