Marina Solutions tidlig ute med D6 sertifikater

Etter at Sjøfartsdirektoratet endret på sertifikatkravet i forskriften om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, må førere av lasteskip over 8 meters lengde inneha dekksoffiser klasse 6 sertifikat fra 1. januar 2024.

Marina Solutions startet året 2022 med kurs og praktisk prøve for fire av montørene våre. Kurset ble avholdt hos Marint Kompetansesenter i Ålesund med kursholder Bodvar Skrede og Assessor Paul Aasen som berømmer montørene sin innsats:

Marina Solutions montører var dyktige folk med mye kunnskap, og engasjerte og ivrige etter å nå målet om å ha D6 i havn!

Den praktiske prøven/utsjekk ble avholdt på Marina Ocean som lå ved lageret vårt i Olsvika, Ålesund.

Et meget bra kurs og dyktige instruktører, sier en fornøyd Espen Eikrem som er montør og hovedfører av Marina Fjord.


Foto: Marint Kompetansesenter

F.V Leif Petter Vartdal, Espen Eikrem, Jan Vidar Borge, kursholder Bodvar Skrede, Erling Berge og assessor Paul Aasen
Ivrige montører på D6 kurs og utsjekk. F.v Leif Petter Vartdal, Espen Eikrem, Jan Vidar Borge
Utsjekk på Marina Ocean
Leif Petter Vartdal og assessor Paul Aasen under utsjekk
Jan Vidar Borge og assessor Paul Aasen