POWERPIER- innovasjon og utvikling

Marina Solutions har fått tillatelse av Kystverket og Ålesundregionens havnevesen til midlertidig fortøyning av et testanlegg for bølgekraft utenfor Ålesund.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Havkraft og Ulstein Betong Marine m.fl, hvor Marina Solutions, som prosjekteier, skal installere et komplett bølgekraftverk for uttesting. Konseptet heter Powerpier og består av en flytende bølgebryterkonstruksjon i betong, med integrert kraftverk. Målsettingen for uttesting er å få verifisere hvor mye kraft en klarer å få ut av generatorene som er på utsiden av flytemoloen.

PLASSERING

Stedet som er valgt til uttesting, ligger passelig utsatt for bølger fra sør-vest og vest, og en har vurdert området til å kunne gi jevne bølger ganske ofte. I den spesifikke plasseringen har en tatt hensyn til at bølgekraftverket ikke skal være til hinder for skipstrafikken, annen båttrafikk og øvrige momenter i området. Flytemoloen vil være merket med lys/lanterner på samme måte som oppdrettsanlegg som ligger i fjordene.

FORVENTNINGER

Vi opplever en stor interesse fra mange hold om virkningsgraden blir som forventet. Dersom forventningene oppfylles, vil multifunksjonskraftverket kunne løse energiutfordringer i havbruksnæringen og andre næringer også i utlandet. Prosjektet er i aller høyeste grad et miljørettet og grønt prosjekt.

Hovedsøker og -leverandør er Marina Solutions. Havkraft har patent på Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC). Ulstein Betong Marine har over 30 års erfaring med bygging av flytende betongkonstruksjoner, i sine tørrdokker på Haddal.

Pressekontakt i Marina Solutions, daglig leder Torgeir Iversen 957 39 889.