Flytende fiskerikai

Lei av å jobbe tungvint. Vil heller bruke tiden på å fiske og tjene penger. Bruker mye tid på å kjøre utstyr fram og tilbake mellom båt og lager. Dette var hverdagen for sjarkrederlaget Grønholm AS på Remøya, og noe som de ville endre på. Dermed satt de i forsetet for utviklingen av den første flytende fiskerikaien sammen med Ulstein Betong Marine, Marina Solutions nære samarbeidspartner!

I utgangspunktet hadde rederne planer om å investere i en fast kai. Denne viste seg å bli dobbel så dyr som en flytende kai. Det gjorde valget om å investere i en flytekai mye lettere. De ønsket 40 meter med kaiplass, og valgte derfor en flytekai som målte 20 x 6 meter. På dekket er det lasteluker ned til 4 garnbinger. Når sjarken kommer hjem fra fiske, løftes lokket av og garnet senkes ned i buret. Rederlaget skal selv innrede kjelleren med garnhåndteringsutstyr på hver side av bingen, i hver av de 4 bingene. Det siste rommet skal brukes til verksted. Langs veggen i kjelleren er det lagt inn drensekanaler og pumper for lensing av sjøvannet fra garnet.

Flytekaien er også forberedt for marina i forlengelsen. Dette er noe som kan bidra til å finansiere prosjektet ved å leie ut eller selge båtplasser. Fine båtplasser bruker å være ettertraktet i kyst- og fiskesamfunn!

5 problemstillinger fiskerikaia kan løse:

1. Det er mye rigging, rydding og kjøring mellom båt og lager på land. Lageret ligger et stykke fra. Ting tar tid.

Fiskerikaien har stor kjeller. Lastelukene er få skritt fra båten. Garn og nøter løftes ned i burene under dekk. Tiden til overs kan brukes på fiske eller fritid!

2. Det er alltid vanskelig og risikofylt å legge til fast kai på grunn av høydeforskjellen som følge av flo og fjære.

Flytekaien flyter alltid med en fast flytehøyde. Du slipper å tenke på om det er 3 meters høydeforskjell til fastkaia. Flytekaien på 20 meter flyter på ca. én meter (fra kaidekket til vannlinjen). Det er luksus å fortøye til flytekai i forhold til fastkai med andre ord!

3. Hva om jeg trenger større kai?

Flytekaien kan enten forberedes til å koble på ekstra lengde, eller du kan selge den og kjøpe en større. Flytekaien er, i motsetning til fast kai, flyttbar. Den har et lite inngrep i strandsonen, i forhold til en tradisjonell kai!

Fiskerikaien produseres i bryggeelement opptil 50 meter. Da blir det jo også bedre plass til flere garnbinger eller noe helt annet i underetasjen.

4. Hva med fukt i kjelleren?

Det er et godt avtrekkssystem med mekanisk vifte montert under dekk. I Grønholm sitt tilfelle er denne plassert i verkstedet. Viften er koblet mot en svanehals som leder fuktig luft ut. I tillegg er det lagt drensesystem nede i kaia.

5. Kommer den til å ligge trygt? Det kan jo være voldsomme krefter langs kysten.

Flytekaien dimensjoneres i forhold til hvor den skal ligge og hvor store båter som skal bruke den. Du skal være trygg på at kaien varer og ligger trygt.

Til slutt, må det søkes om?

Ja, det må det. Og det kan ta noe tid, men prosessen er enklere og kortere enn ved fast kai eller molo. Tiden det tar blir egentlig en dråpe i havet, siden en flytekai i realiteten kan vare opp mot 50-100 år.


Les mer om Grønholm sin flytekai her

Illustrasjoner: Ocean Visioneering AS
Et annet alternativ, 5,5 x 25 meter
Garnhåndteringsutstyr i kjelleren
Forlengelse med marina