Roligere havner med Flytemolo

Når vi i Marina Solutions bruker uttrykket Flytemolo, så snakker vi da om en tung, dyptgående konstruksjon som er et alternativ til steinmolo. Den er ca 5 meter bred og 3,5 meter høy. På flere lokasjoner langs kysten er standard bølgedempere for små, og steinmolo for dyrt og tidkrevende.
Fordelene som er verdt å trekke frem er da:

- Flytemoloen er vår største og beste bølgedemper

- Flytemoloen gir lite bevegelser og har god stabilitet

- Flytemoloen flyter (!) og er flyttbar (noe som innebærer lite inngrep i strandsonen)

- Flytemoloen har kjeller

- Flytemoloen har lang levetid

- Flytemoloen krever lite vedlikehold

Under er en film fra Cap Clara småbåthavn i Molde. Her treffer høye bølger havna, men båtene ligger rolig!

Snurr film!


Flytemolo.jpg#asset:3593:prodslider