Innslag fra TV2 Nyhetene

Marina Solutions Flytemolo i Bodø Havn

Filmen fra TV2 Nyhetene, 16.02.19, viser mellom full storm og orkan i Bodø Havn.

Flytemoloen og marinaanlegget på innsiden er levert av Marina Solutions i 2014.

https://www.tv2.no/v/1424851/?...