Ny katalog `HAVN´

I forbindelse med høstens messer har vi fått laget en ny katalog som vi gleder oss til å vise frem!

Katalogen viser litt om hvilke muligheter som finnes for praktiske og moderne havner. Stort disponibelt areal under dekk kan brukes til lagerrom, tankanlegg, møterom eller andre tekniske installasjoner. På kaidekket kan man bygge havnekontor, terminalbygg, servicebygg, hus, hytte eller det man har behov for eller ønske om.

Marina Solutions bidrar fra prosjektets idéfase til installasjon og forankring.

Kontakt oss dersom du vil vite mer!

Brosjyre `HAVN´


Katalogen `HAVN´tar for seg de større flytende havneanleggene, mens katalogen `MARINA´ viser hovedsaklig småbåthavner og marina med tilbehør.
Fotokred: Tegneren