Rennebryggen 2020

Marina Solutions visjon er å være «Fremst på løsninger» og vi er en god partner når det gjelder å planlegge småbåthavner. Rennebryggen er en flytebrygge som har utviklet seg i takt med kundenes behov. Marina Solutions relanserer nå fremtidens rennebrygge: Rennebryggen 2020!

I 2020 feirer aksjeselskapet Marina Solutions 10 år, men menneskene bak har flere tiår i marina bransjen. I over 30 år har vi jobbet med ulike kundegrupper langs hele kysten, og deres behov. Rennebryggen er en betongbrygge som kom på markedet for å løse utfordringer med infrastruktur ut til båtplassene. Den ble utviklet for å kunne legge kabler og rør direkte i rennene, og dermed forenkle service og vedlikehold. Rennene dekkes til med sklisikre aluminiumsrister som skjuler kablene. På denne flytebryggen kan man plassere strøm- og vannsøylene fleksibelt direkte på rennen, og man slipper å kjernebore i bryggen. Dette bidrar dermed til å forenkle planleggingen av småbåthavnen. En annen fordel med rennebryggen er at marinaen fremstår som pen, praktisk og ryddig for båteierne.

Den første rennebryggen som ble levert var i 2011, et flott bryggeanlegg i Nordland, med 20 båtplasser. Året etter, i 2012, ble designsøknaden vår registrert og godkjent i Patentstyret. Etter hvert som tiden går og nye utfordringer dukker opp, har rennebryggen utviklet seg både én og to ganger. Da vi begynte med Rennebryggen, hadde rennene en dybde på 50 mm. Enkelte havner opplevde at denne rennen ikke var dyp nok. Vi utviklet dermed rennebryggen med 90 mm dype renner, noe som lenge har vært en utmerket løsning for de fleste marina anlegg. Denne dybden muliggjør alle typer vannrør og el-kabler. I løpet av 2019 ble vi utfordret til å utvikle rennebrygger med enda dypere renner. Kunden ønsket å bygge en havn for fremtiden. Kongelig Norsk Seilforening er landets største seilforening, og havnen deres ved Dronningen, Bygdøy er den første som får installert Rennebryggen 2020 - med 130 mm dype renner på hver side!

Januar 2020