Storkontrakt for Marina Solutions


Marina Solutions inngår selskapets største enkeltstående kontrakt noensinne - for levering av komplett ventemerdesystem til Cermaq i Hammerfest.

Aqua Nor, 23.8.2023

– Det er lov å glede seg litt ekstra over dette, sier Torgeir Iversen, en svært fornøyd daglig leder i Marina Solutions. Vi har jobbet med å utvikle dette systemet i tett samarbeid med kunde og underleverandører over lang tid. - Det er alltids godt når signaturen kommer på plass, og prosjektet dermed blir konkret og håndfast!

Kort oppsummert består leveransen av to store flytemoloer på 57 x 8,5 meter med fire ventemerder for laks på innsiden. Anlegget skal være på plass i Hammerfest om ett år.

Flytemoloene produseres i tørrdokk hos Ulstein Betong Marine og skal utstyres med velferdsbygg på dekk. Hensikten med flytemoloene er både skjerming for bølger og å ha teknisk utstyr tilgjengelig nær anlegget.

Ventemerdene i betong skal produseres hos Etne i Vestland. Dette er en patentert flytebrygge som normalt brukes i fiskerihavner eller gjestehavner. Den er videreutviklet for å fungere som ventemerde tilhørende prosesseringsanlegget i Rypefjord i Hammerfest kommune. Anlegget tar imot laks fra de 19-20 oppdrettslokalitetene som er i drift i Vest-Finnmark til enhver tid. Det er valgt en åpen ventemerd for å bedre fiskehelsen og optimalisere logistikken av levende fisk.

Selve fiskehåndteringssystemet leveres av Cflow som hører til i Langevåg.

Hos Cermaq ser regiondirektør i Finnmark Gunnar Gudmundsson frem til å få ventemerda på plass ved slakteriet i Rypefjord i Hammerfest. -Anlegget består av hovedkomponenter som Marina Solutions har lang erfaring og god kompetanse på å bygge og installere. Dette var utslagsgivende for valget av leverandør. – Ventemerdesystemet innebærer at vi får en mer stabil tilføring av råstoff til slakteriet, og gi sikrere leveranser ut til våre kunder – uavhengig av vær. Vi vil også få en bedre utnyttelse av brønnbåtkapasiteten vår og av lisensene våre. Samtidig er det positivt for fiskehelsen at fisken får tid til å restituere seg før den slaktes. Det vil også gi en høyere kvalitet på sluttproduktet, sier Gudmundsson.


🔹

Marina Solutions er totalleverandør av marina anlegg, flytekaier med kjeller og fôrflåter til havbruksnæringen. Flytemoloen er vår største bølgedemper, med kjeller og mulighet for påbygg på dekk. Selskapet som er lokalisert på Sunnmøre, har egne kranbåter og fast ansatte montører.

Marina Solutions visjon er å være Fremst på løsninger og skape sikre, funksjonelle og bærekraftige løsninger for våre kunder.

Les mer om oss på www.marinas.no


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på mer enn 1 million porsjoner sunn og bærekraftig laks. Selskapet har 600 ansatte, og hele sin produksjon nord for Polarsirkelen, langs kysten av Nordland og Vest-Finnmark. Cermaq Norway er heleid datterselskap av Cermaq Group AS, som i tillegg til Norge har virksomhet i Chile og Canada.

Les mer om Cermaq Norway på www.cermaq.no

Illustrasjon: Pikselsmia
Illustrasjon: Pikselsmia
Illustrasjon: Pikselsmia
Fra venstre Vegar Stai Hakstad -Senior Innkjøper og kategorileder Cermaq, Gunnar Gudmundsson - Regiondirektør Cermaq Finnmark, Torgeir Iversen- daglig leder Marina Solutions, Karl Ullrich- Prosjekteringsingeniør Marina Solutions