Flytebrygge i helbetong med snøfritt dekke

Snøfri betongbrygge

Et drøyt halvannet år er gått siden Marina Solutions lanserte en betongflytebrygge som er fri for snø og sklisikker hele året. Bryggen er helstøpt med en M-profil i armert betong, og det gir den ekstra stivhet i hele sin konstruksjon. Den er meget stabil med støpt plate i bunn, og god plassering på forankringsbrønnene slik at kjettinger kommer dypere i sjøen. Betongbryggen er bygd opp med en langsgående kanal med røråpninger i bunnen, noe som da innebærer at vann strømmer oppi kanalen og skaper sirkulasjon. Over kanalen er en sklisikker og vedlikeholdsfri GRP rist. Når det snør og bryggen er i bruk, vil snøen bli tråkket gjennom risten, ned i kanalen og smelte.

- Våre viktigste argumenter for denne flytebryggen er sikkerhet, redusert vedlikehold og kvalitet, sier oppfinneren og daglig leder Torgeir Iversen, og forklarer videre:

"Trygg og sklisikker brygge, hele året"

De fleste fiskere og båteiere som bruker bryggen og sjøen året rundt, kjenner til problematikken med at lag på lag med is (enten fra snø eller overskyllinger) fører til svært glatt brygge. Med snøfri betongrygge unngår man dette, og får en sikker vei frem til båten. Midtpartiet på bryggen er 1 meter bred og det er god plass for person og utstyr.

"Snøfritt dekke uten bruk av energikrevende oppvarming"

Når det gjelder redusert vedlikehold mener vi at man sparer tid og penger på å rydde og måke brygger. Man slipper eventuelt å tenke på at varmekabler må skrus på og av. Man slipper å måtte skaffe store kvantum av grus eller sand. Ettersom betongbryggen har lang levetid, minimum 30 år, vil det være mange timer og kroner spart på fysisk arbeidskraft, strømforbruk eller strø-produkter.

"En solid brygge, med funksjonelle løsninger"

Når det gjelder kvalitet, så er først og fremst betongbrygger ansett å være den mest solide flytebryggeløsningen. Betongbrygger ligger stødig i sjø og tåler relativt tøffe værforhold. Snøfribryggen er høyere enn en standard brygge, og stikker dypere i vann. Dette er med på å øke bølgedempingseffekten. Den store kanalen er ca 1 meter bred og kan nesten beskrives som "verdens største servicekanal". Her har man god plass til rør og kabler, i tillegg til godt armrom for den som skal utføre service eller arbeid på bryggene. Smarte løsninger for strøm- og vannposter, samt lysmaster er allerede utviklet. Dekkfendring er også en mulighet.

Snøfribryggen er blant annet levert til Melbu i Vesterålen, Senja, Alta, Hammerfest, Berlevåg og Båtsfjord. Neste leveranse er til Svolvær i Lofoten. Tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode, og vi er stolte av å kunne levere nyskapende produkter til norske havner.


Foto:

- Snøfrie betongbrygger under installasjon i Alta

-Nyfalt snø på snøfribryggen

-Et flott flytebryggeanlegg i Melbu, Vesterålen

Kristansen-Service-bidrar-med-montering-av-snofribryggen-i-Alta.jpg#asset:5683:prodslider

nyfallt-sno.jpg#asset:5684:prodslider

Hadsel-havn-snofriebryggeanlegg.jpg#asset:5690:prodslider