Kontrakt om leveranse av flytemolo med småbåthavn til Øygarden kommune

Marina Solutions har inngått kontrakt med Øygarden kommune om levering av flytemolo med kjeller og småbåthavn på innsiden. Flytemoloen skal knyttes til Ternholmen i Hjeltefjorden og være ferdig installert i 2019.

Leveransen består av tre flytemoloelementer à 50mL x 5mB x 3,5mH som sammenkobles i lengderetning med solide virer. Hvert element har en egenvekt på omtrent 750 tonn. En «flytemolo» er en tung og dyptgående konstruksjon med disponibel kjeller, hvor tyngdepunktet i konstruksjonen ligger lavt. På denne måten har den flytende konstruksjonen store fordeler med lite bevegelser og gir god stabilitet. Tilgangen til kjeller skjer via trappehus i betong, med vanntett skipsdør. I kjelleren planlegges blant annet lagring av kajakker og øvrig utstyr. Flytemoloen vil ha integrert ventilasjon, alarm og elektropakke. På innsiden av flytemoloen skal det etableres småbåthavn. Bryggepirene vil være av type Rennebrygge som er en funksjonell løsning for en ryddig og pen havn. OSE AS, med hovedkontor i Ørsta, er ansvarlig for prosjektering av kaikonstruksjon og av molo som etableres ved hjelp av sjøfylling. Videre skal OSE sikre at de konstruktive løsningene tilpasses de stedlige forholdene - både på land og til sjøs.

Verdien på kontrakten er 22 MNOK og er en stor og viktig kontrakt for Marina Solutions. Den gir gode ringvirkninger også for lokale underleverandører. Selskapet, som har kontor både på Sula og i Ørsta, har levert tilsvarende flytemoloanlegg i Harstad, Bodø og Molde. Det er gledelig at vi nå også får et «landemerke» lenger sør i landet, sier salgsansvarlig i Marina Solutions, Tov Lerheim.

Produksjonen av flytemoloene starter fortløpende ved Ulstein Betong Marine AS som er en nær samarbeidspartner til Marina Solutions. Marina Solutions' montører vil begynne montering og forankring i løpet av høsten/vinteren 2019.

Bildet viser tilsvarende anlegg i Bodø Havn hvor vi også har levert flytemoloanlegg med påkoblede rennebrygger (2014)

TJH 05.03.19