Levering av betongflåte til oppdrett

Desember 2019

Tidligere i år inngikk Marina Solutions AS kontrakt med Laksefjord AS om levering av betongflåte og kjørebro til Friarfjorden i Finnmark. Størrelsen på flytekaien er 30 x 12 meter. Den er dimensjonert for anløp av brønnbåter med lengde inntil 90 meter.

Betongflåten er ca 4 meter høy, med dypgang på mellom 2,5-3 meter avhengig av nyttelast. Den er utstyrt med vanntette kollisjonsskott, kjellerrom og er dimensjonert for fremtidig montering av fôrsiloer. Kjørebroen er 3 m bred x 24 m lang, med total vekt på 10 tonn. Utfordringer med dybdeforhold og store tidevannsforskjeller er ivaretatt. Betongflåten er bygget i tørrdokk på Kyrksæterøra og er blitt slept til Friarfjorden i Finnmark.

- Marina Solutions har levert og installert nær 40 større flytende betongkonstruksjoner til havnevesen, fiskeri, kommuner og båtforeninger fordelt utover hele landet. Denne leveransen er unik og skreddersydd i forhold til kundens nåværende bruk og fremtidsplaner, sier Torgeir Iversen, daglig leder i Marina Solutions. - Flytekaien veier nærmere 850 tonn og har lastekapasitet inkludert siloer på 250 tonn. Komplett forankringsutstyr følger leveransen.

Flytekaien er blitt installert og tatt i bruk. Vi takker for oppdraget og gratulerer Laksefjord AS med ny flytekai i betong!


Marina Solutions AS er totalleverandør av marinaanlegg, fiskerihavner og betongflåter og har levert flere hundretalls anlegg i Norge. Selskapet har bygget opp egen sjøentreprise med kranbåter og fast ansatte montører.

Hovedfordelen med flytende kaier og moloer:
-God utnytting av landnære sjøområder, uten store inngrep i strandsonen
-Flyttbare elementer gjør det lettere å utvide eller bygge om havneanlegget
-Mindre ressurskrevende når det gjelder kostnad og tidsbruk
-Konstant høyde over vann

Laksefjord-AS-Flytekai-Marina-Solutions-1440x900px.jpg#asset:5720:prodslider
Flytekai-12x30-sjøsatt-utfor-dokk-Kyrksæterøra.png#asset:5668:prodslider
Flytekai-levert-av-Marina-Solutions-AS-til-Laksefjord-AS.jpg#asset:5669:prodslider