Havnen til Kongelig Norsk Seilforening, ved Dronningen-Bygdøy

MARS 2020

Trinn 1, den ytterste delen av havnen til Kongelig Norsk Seilforening er så godt som ferdigstilt. Anlegget består av ca. 300 båtplasser medregnet gjesteplasser/longside-plassene. Promenadebryggen er 4 meter bred, med 10 meters utriggere på den ene siden. Alle betongbryggene har en 130 mm dyp renne på hver side. Her er det god plass til strømkabler, vannledninger o.l, i tillegg forenkler det service og vedlikehold i etterkant. Kablene skjules i rennen ved å bruke rennelokk i aluminium over.

Utriggerne og fortøyningsbommene er produsert i galvanisert stål, har lukkede hjørnefelt og sklisikkert dekke. Med åpen konstruksjon (vi bruker ikke rørkonstruksjon) og hullrister, gir dette god drenering av sjøvannet. Enkelte av utriggerne har røde fenderkasser hvor det ligger en redningsleider under. Når marinaen er full av båter er dette en smart løsning for selvberging.

Trinn 2 ferdigstilles innen påske 2021.

Vi gratulerer brukerne med ny marina, og takker for samarbeidet så langt!