Grønn kai - prosjektet

Det er gjort vedtak i Stortinget om krav til nullutslipp i de norske verdensarvfjordene. Fra 2026 kan kun utslippsfrie skip seile inn i Geirangerfjorden. Stranda kommune og næringslivet står overfor store utfordringer dersom man skal kunne rekke fristen for kravene og samtidig beholde Geiranger som cruisemål. Cruise- og turisttrafikken i området står for flere hundre millioner i omsetning.

Stranda hamnevesen har i den forbindelse opprettet innovasjonsprosjektet «Grønn kai» for å kunne ta i mot anløp av miljøvennlige fartøy og tilrettelegge for infrastrukturen på sjø og land. I kommunen pr. i dag finnes det eksempelvis ikke en standardisert løsning for effektiv tilføring av energi til passasjerfartøy. Det er heller ikke opprettet mottak av kloakk og gråvann fra mindre fartøy. Innovasjonsprosjektet «Grønn kai» skal adressere utfordringene som gjelder miljøkrav og særreguleringer, vedtak om nullutslipp og manglende infrastruktur. Man ønsker å utvikle et kaisystem som skal sørge for optimal distribusjon og logistikk av energi, trafikk og passasjerer. Prosjektet skal vise kostnadsbildet, behovet for finansiering for å realisere løsningene, gevinsten fra et bærekraftperspektiv, samt se på forretningsmodeller for havn og brukere. Det er mottatt 6 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Norges Forskningsråd.

NTNU og Møre og Romsdal Fylkeskommune er samarbeidspartnere til Stranda kommune, mens Marina Solutions AS er en av flere prosjektdeltakere.

Vi opplever et stort engasjement og bred involvering fra privat næringsliv, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, og ikke minst det viktige forsknings- og studentmiljøet på NTNU sier Stranda hamnevesen i en pressemelding.

Marina Solutions leverer og forankrer flytekaier og betongflåter. Flytende betongkonstruksjoner har store areal under dekk og rommene kan brukes til lagring av teknisk utstyr. Vårt bidrag i prosjektet er lang erfaring og kompetanse fra bransjen.

Daglig leder i Marina Solutions, Torgeir Iversen, kan fortelle at Marina Solutions kom veldig tidlig inn i prosjektet, til og med før «Grønn kai» kom i gang. I denne fasen presenterte vi mulighetene for å kunne ta imot cruiseskip inn til større flytende konstruksjoner, og vi så også på hvordan etablere og utnytte kjellerarealet til alle typer infrastruktur.

Denne uken i juni var prosjektgruppen med studenter og forskere fra NTNU på befaring til Stranda, Hellesylt og Geiranger. Marina Solutions stilte sin kompetanse og erfaring til disposisjon og ble intervjuet av ivrige prosjektdeltakere. Sammen med Ulstein Betong Marine synes vi dette er et veldig spennende prosjekt og kan være et springbrett for lignende prosjekter flere steder i landet.

Marina Solutions har stor fokus på bærekraftige leveranser med lang levetid i alle våre segment. For tiden jobbes det med uttesting av et bølgekraftverk på Tueneset i Ålesund, som vi håper kan bidra til det grønne skiftet for fremtiden.

Kilde: Pressemelding fra Stranda Hamnevesen, NTNU.no og NRK Distriktsnyheter Møre og Romsdal

https://www.ntnu.no/ihb/gronn-...

-Tone Jøssang Hovdenakk

Vil du vite mer?