Planlegging av en marina, bryggeanlegg eller småbåthavn?


Marina Solutions tilbyr tjenester fra design, prosjektering og planlegging av marina anlegg, til utlegging og installasjon.
Visste du at vi også er behjelpelige med søknader?

Med hjelp av prosessbeskrivelsen under har vi forsøkt å sette opp de viktigste punktene for en god gjennomføring av ditt nye bryggeanlegg, enten om du er privatperson, representerer en båtforening, bedrift eller kommune. Husk at vi kan bidra på de fleste områdene, men mye kan du også gjøre selv. Det viktigste du bør gjøre er å avtale en forhåndskonferanse med din kommune, om hva som må til i søknaden. Dersom man ønsker et nytt anlegg, eller utvide småbåthavna, er dette en prosess som kan ta lang tid, da er det greit å være godt forberedt.

  1. Skaff et situasjonskart over området du disponerer, sjekk gjerne kommunekart.com. På kartlag kan man sjekke reguleringsplan og områdeplan for din lokasjon. Skriv ned gårds- og bruksnummer.

  2. Planlegg prosjektet. Marina Solutions kan være ansvarlig prosjekterende og utførende. Mange kommuner godtar ikke privatpersoner som ansvarlig søker, her kan vi bidra. Vi utarbeider også skisser i prosjektet.

  3. Usikker om du må søke? Sjekk med din kommune. Dersom du må søke om dispensasjon, send den inn med byggesøknaden. Husk nabovarsel!

  4. Varsle naboer enten digitalt eller manuelt. Dersom alle naboene samtykker kan du sende inn søknaden. Ellers vent 14 dager. Dokumentasjon på at naboene er varslet og eventuelle merknader fra dem legges ved søknaden.

  5. Fyll ut alle felter i søknaden og legg ved alle dokumenter som er relevant. Saksbehandlingstiden er 3 uker på komplette søknader som ikke trenger dispensasjon. Ved dispensasjon må man forvente 12 ukers behandlingstid.

  6. Når du får ja fra kommunen, får du også en igangsettelsestillatelse (IGT). Den vil vi ha 8 uker før planlagt installering av marina anlegget.
Prosessbeskrivelse
De viktigste punktene for en god gjennomføring