Ekstremvær - forebyggende tiltak

Januar 2022
Ekstremværet "Gyda" vil føre med seg mye vind og nedbør denne uken. Vi har beskrevet noen enkle tips for å redusere risiko for skade på marina anlegget og båt. Husk å ha en god rutine for kontroll av marina anlegget og båtfortøyningene både før og etter storm!

Tips 1:

I rekker der utriggere ikke er i bruk og båsene er tomme, bør det bindes tau i ytterkant slik at avstanden mellom hver utrigger beholdes.

Tips 2:

Båten fortøyes med to fortøyninger foran og to bak, samt langsgående fortøyning på siden av båten. Dette hindrer at båten beveger seg frem og tilbake i båsen, og gir en fleksibel fortøyning.

Fortøyningseksempel 1
Fortøyningseksempel 2
Fortøyningseksempel 3 ved en Heavy Duty utrigger

Ved behov for ekstra fortøyningsøye til spring er det bare å ta kontakt. Vi har en tilpasset 30 og 60 cm utrigger og en dobbel type tilpasset 15 cm fortøyningsbom.

Telefon: +47 70 30 08 90
E-post: post@marinas.no

Ekstra fortøyningsøye for spring, artikkelnr FØS30-60
Fortøyningsøye FØS30-60 på 30 cm utrigger

Tips 3:

Slakke fortøyninger kan gi mye bevegelse i båtbåsen ved kraftig vind, bølger eller tidevann. Båten rykker minst med stramme fortøyninger med strekkavlastere i gummi på alle tau. Tauet er for stramt hvis strekkavlasterne blir belastet i rolig havn. Vi anbefaler strekkavlastere i god kvalitet som tåler sollys, saltvann og repeterende forlengelser.

Se våre strekkavlastere med pris her.

Hvordan klargjøre strekkavlasteren på tauet

Tips 4:

Sørg for god fendring både på utrigger, brygge og båt!

Les mer om våre produkter her.

Fenderlister på utriggeren og fender fra båt
Baugfender tilpasset fenderstokk