Visningsflåten på plass i Storfjord

Visningsflåte for oppdrett straks på plass i Storfjord
-
Skrevet av Jannicke Farstad, Leder for kommunikasjon Hofseth International

Hofseth sin visningsflåte blir nå fraktet Holmeset på Grytastranda der den har blitt bygget til Vindsnes utenfor Valldal der den skal ligge. Den skal være ferdig ankret opp 19.mai 2022

Hofseth har siden i fjor høst jobbet med å få på plass et visningssenter for oppdrett på Sunnmøre, og nå begynner det å nærme seg åpning både av visningssenter på Atlanterhavsparken og visningsflåte i Storfjord.

Mange lokale entreprenører har den siste tiden virkelig stått på for å bli ferdig med Hofseth sin nye visningsflåte, og på ettermiddag 18. mai blir den fraktet til Vindsnes utenfor Valldal. Den er helt på plass 19.mai.

Ved å bygge et visningsanlegg får Hofseth tillatelse til å produsere 780 tonn mer matfisk av laks og regnbueørret med ti års varighet i Fjord kommune. Nå har mange jobbet kreativt og mye for at detskal bli spennende og kjekt å få lære mer om oppdrettsnæringen. Prosjektleder i Hofseth International Knut Eilert Røsvik håper mange vil komme å se hvordan de oppdretter fisk. Visningsanlegget på Atlanterhavsparken består av en interaktiv utstilling som viser hvordan man produserer oppdrettsfisk og hvilke muligheter som ligger i næringen. Her finnes både kino, digitale spill og fysiske aktiviteter.

-Målet vårt er at flere skal få lære om oppdrettsnæringen. Vi ønsker å vise lokalbefolkning, skoler, barnehager og turister hvordan vi produserer mat. Dette er viktig både for å styrke omdømme til havbruk, men og for å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver, sier Knut Eilert Røsvik.

Hofseth har i dag over 500 ansatte i Møre og Romsdal, og er en av regionens største arbeidsgivere. Hofseth er ikke bare Norges største foredler av laks, men har hele verdikjeden i oppdrett i kort avstand på Sunnmøre og i Romsdal. Planene er store også for videre vekst, så det er en næring som kommer til å trenge mye kompetanse innen veldig mange felt fremover.

- Det vil ennå ta litt tid før visningsflåte og visningssenter er klare til å ta imot gjester. På Atlanterhavsparken pågår det nå et intenst arbeid for å bli ferdig til åpning før sommerferien starter. Visningsflåten er operativ i midten av juni. Båten som skal frakte gjester blir etter planen levert av Maritime Partner i august. Det blir nå jobbet med løsninger for å kunne ta imot gjester så tidlig som mulig.

Det er Marina Solutions som er totalleverandør av flåten, og listen er lang over lokale entreprenører som har bidratt for at den nå endelig er ferdig. Daglig leder Torgeir Iversen sier at det har vært veldig lærerikt å jobbe med en så kompleks visningsflåte.

-Det er lagt mye energi helt ned til den minste detalj, og at det skal være enkelt og trygt å bevege seg ombord. Flåten har egen inngang til gjester og visningsdelen, og er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Vi oppfatter stor interesse for å besøke forflåten og er glade for at den har blitt veldig bra. Dette er og viktig for vår satsting mot havbruk, sier Torgeir Iversen.

Når man kommer på besøk til sjølokaliteten for oppdrett, får man et godt innblikk i hvordan oppdrett fungerer. Med direktekamera ser man fisken svømme rundt i anlegg og det er lagt opp til at man gjennom både kunnskap og opplevelse skal få lære om næringen.

Visningsturene vil gå fra Valldal og selskapet Uteguiden er hyret inn for å hjelpe til med å gi besøkende en god opplevelse. Røkterne på lokalitet vil og fortelle om arbeidet som skjer på anlegget.

Visningsflåten får navnet Ivar Heggen, for å hedre en av landets virkelig tidlige oppdrettspionerer fra Valldal.

For mer informasjon om Hofseth sin visningsflåte og visningssenter:

Prosjektleder, Hofseth International

Knut Eilert Røsvik, Tlf; 91699916, E-post ker@hofsethbiocare.no

Leder for kommunikasjon, Hofseth International

Jannicke Farstad Tlf; 93055078, E-post jafa@hofseth.no

Hjemmeside: https://www.hofseth.no/contact...

Leverandører:

Peab K. Nordang har hatt hovedansvaret for utrustning og bygging av bygningsdelen, videre har følgende leverandører vært involvert:

Rørleggersentralen, Endur, Scale, Fluctus, Øra Produkter, Protector Norway, Skalér Arkitekter, Egset Ventilasjon, Belsvik Elektro, MP Storkjøkken, Kontorsystemer, Steinar Trygstad AS

Skalér Arkitekter sin illustrasjon
Oksfoto med den virkelige flåten
Overtagelse av flåten. T.v Knut Eilert Røsvik (Hofseth), Peab K. Nordang, Sander Dahle, Torgeir Iversen og Einar Åmbakk (Marina Solutions)
God innsats fra veldig mange involverte! Her er f.v Jan Erik Fremmerlid, Erling Berge, Audun Eikrem og Leif Petter Vartdal (alle Marina Solutions)
Overtagelse. Fv Knut Eilert Røsvik (prosjektleder Hofseth) Einar Åmbakk (prosjektleder Marina Solutions), Torgeir Iversen (daglig leder Marina Solutions)