Har du lyst "å bli med" på et bryggemottak?


🎬 Vi har laget til en film som viser betongbrygger som kommer med fraktebåt og hvordan disse skal sikres.

Grunnen for at vi har laget filmen er fordi vi installerer marinaanlegg i hele Norge, og fraktebåten kjører langs kysten hele døgnet. Det er vanskelig (og lite effektivt) å taime at fraktebåt og montører er på samme sted samtidig. Av den grunn ber vi ofte om at kundene tar i mot flytebryggene som kommer med fraktebåt og sikrer bryggene til våre montører kommer. Da får vi ofte spørsmål om hvordan det skal gjøres. Filmen er derfor en oppsummering av spørsmål og svar som er knyttet til mottak av flytebrygger i betong!

(Hvis du ikke vil se introduksjonen som egentlig er oppsummert i avsnittet over, så spol til 1:50 / 6:15)

Håper filmen kan bidra til læring!

Bryggen lagres midlertidig og sikres til montørene kommer