Stor, større, størst!


- Båtene som kommer for å fortøye har blitt større og større.

- Brygga er for liten og det er for grunt.

- Vi må lenger ut fra land.

Dette er problemstillinger vi hører oftere og oftere. Otto Aam har vært salgsansvarlig av marina- og flytende havneanlegg i 25 år. Han summerer opp 4 råd eller oppfordringer for de som skal investere i flytebrygger eller flytekaier:


Otto Aam 2

1. Lag god plass til båthavner og flytekaier!

Båtene blir større og større, både i gjestehavner, fiskerihavner og ved oppdrettsanlegg. Båtfolket trenger mer plass, det gjør også sjarker og brønnbåter. Gang på gang ser vi at det blir satt av for lite plass til båthavner i reguleringsplanen- og da er det ofte noen behov eller ønsker som må vike. Tenk på fremtiden, og sett av god plass!


Mal nettside overdekning

2. Tenk større, da får du lang levetid og disponibel kjeller «på kjøpet»!

Store båter bør få fortøye ved store flytekaier. Vårt beste alternativ er kjellerbryggene. De er bredere, dypere og lengre enn standard betong- eller stålbrygger.

Kjellerbrygger har levetid opp mot 100 år. Dette er fordi det er god overdekning til armeringsstålet i betongen. Det tar lang tid før betongen slites bort og stålet utsettes for sjøvann (som fører til rust som igjen fører til en svekket konstruksjon!) Flytekaier ligger både i skvalpesonen og konstant neddykket, og hvor stor overdekningen skal være er beskrevet i Norsk Standard for prosjektering av betongkonstruksjoner.

Dempelodd og båt drone kvadrat nettside

3. Tenk større, det betyr mindre risiko for skade og slitasje!

Større båter stikker dypere i sjø. Er det nok dybde ved fastkaia? Må du lenger fra land for ikke å støte grunn? Da er løsningen ofte en dokkstøpt flytekai med kjeller. En stor helstøpt konstruksjon med kjeller tåler mer enn flere mindre, sammenkoblede flytebrygger. Koblingspunkter og wire er utsatt for mer slitasje og skade enn om hele bryggen er støpt i ett stykke.

Illustrasjonen viser en brønnbåt på over 80 meter som ligger ved siden av en flytemolo på 50 x 5 meter, og 3,5 meter høy. Nærmere land er det skissert inn to standard flytebrygger som er sammenkoblet til 40 meter, for å vise prinsippet. Disse bryggene er 20 x 2,7 x 1 meter. En mindre flytebrygge kan gjerne brukes som en tilkomstbrygge for å komme lenger ut mot dypere sjø.

Dempelodd og båt i front kvadrat nettside med mål 003

4. Gå for bredere og dypere brygger, og bruk dempelodd!

Som regel blir flytebrygger kryssforankret for at kjettingen ikke skal komme i veien for båtene som skal fortøye til kaien. Men båter med dyp, rett kjøl krever at forankringsstrekkene blir trukket enda lenger ned for ikke å komme borti båten under vann.

Løsningen på den problemstillingen er å investere i bredere og dypere flytebrygger, i tillegg til å bruke store dempelodd på forankringsstrekkene. Som et minimum bør bryggene være 6 - 7 meter brede og ha en dypgang på 3,5 - 4 meter, anbefaler Otto. Dempeloddene tilpasses til fartøy og krav på dypgang, og ofte bør disse ha en vekt på minimum 1 til 2 tonn i vann.