Marina Solutions største enkelt ordre – under montering!

Foto: Etnebrygga AS.

I fjor inngikk Marina Solutions en storkontrakt som innebar levering av et komplett ventemerdesystem i betong - beskyttet av en gigantisk flytemolo- til Cermaq i Hammerfest.

Nå skal Marina Ocean og montørene våre bistå oppdrettsselskapet med monteringen. Den første flytemoloen er allerede blitt slept smertefritt fra Ulstein til Hammerfest på 8 dager, med rolige værforhold hele veien. Slepeoppdraget ble utført av hybrid fartøy.

Betongelementene som skal kobles sammen til 4 ventemerder er produsert på Etne. Hele 1400 tonn med flytebrygger og utstyr ble fraktet samtidig på LNG skip, noe som bidrar til grønn logistikk. Dette er også vår største båtfrakt noensinne!

Anlegget skal ferdigstilles innen juni.

Kontrakten består av to store flytemoloer på 57 x 8,5 meter og 17 betongbrygger som danner fire ventemerder for laks på innsiden.

Les mer om kontrakten her:

Storkontrakt for Marina Solutions

Film: Etnebrygga AS

Klar for slep av flytemolo 1
Foto: Øyvind Sunde